Informacja o kastracji psów oraz kotów na terenie Gminy Augustów w 2023 roku.

31 marca 2023

Gmina Augustów wraz z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” realizują projekt ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Działania obejmą 100% finansowanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (samic i samców psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Augustów oraz ich trwałe znakowanie.

Usługi są świadczone w Gabinecie Weterynaryjnym
,,HIRON” Leszek Czokajło, ul. Żurawia 46, 16-300 Augustów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia formularza ,,Wniosku o sfinansowanie zabiegu kastracji wraz z trwałym oznakowaniem zwierzęcia” i złożenie go w Urzędzie Gminy Augustów,
ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.

Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.

ZAŁĄCZNIK:Wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji wraz z trwałym oznakowaniem zwierzęcia

Plakat akcji "Akcja kastracja" Zgłoś się do Urzędu Gminy i złóż wniosek na bezpłatną kastrację i znakowanie swojego swojego psa lub kota. www.akcjakastracja.org

KRUS informuje …

31 marca 2023

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2023 r., tj. 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę, zatem zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającym zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 maja 2023 r.

UWAGA INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH MAK

30 marca 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu maku wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę maku wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku jest uzyskanie wpisu do rejestru maku, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak.

Wpis do rejestru maku jest jednorazowy, w związku z czym KOWR przypomina, iż w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru maku producent maku lub podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze (aktualizację) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tvch danych.

Formularze wniosków i dokumentów składanych w Oddziałach Terenowych KOWR, warunki monitorowania rynku maku oraz inne istotne informacje dostępne są na stronie internetowej KOWR: www.kowr.Qov.pl oraz w Oddziale Terenowym OT KOWR w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (tel. 85 6643168).

Informacja dla producentów i podmiotów skupujących mak

UWAGA INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH KONOPIE WŁÓKNISTE

30 marca 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę konopi włóknistych wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste.

Wpis do rejestru konopi włóknistych jest jednorazowy, w związku z czym KOWR przypomina, iż w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru konopi włóknistych producent konopi włóknistych lub podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu konopi włóknistych ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze (aktualizację) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tvch danych.

Formularze wniosków i dokumentów składanych w Oddziałach Terenowych KOWR, warunki monitorowania rynku konopi włóknistych oraz inne istotne informacje dostępne są na stronie internetowej KOWR: www.kowr.Qov.pl oraz w Oddziale Terenowym OT KOWR w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (tel. 85 6643168).

Informacja dla producentów i podmiotów skupujących konopie włókniste

Spotkajmy się w Szepietowie na Wiosennych Targach Ogrodniczych

28 marca 2023

Rozpoczynamy sezon targowo-wystawienniczy w PODR Szepietowo, a wiosna to najlepsza pora na urządzanie i upiększanie ogrodów. Jesteś miłośnikiem pracy w sadzie i ogrodzie? Przyjedź do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii. Na osoby, które odwiedzą 1-2 kwietnia tereny wystawowe PODR Szepietowo czeka wiele atrakcji – nie tylko zakupy i miło spędzony czas, ale także szeroka oferta sprzedażowa i edukacyjna.

Na Targach zaprezentują się firmy z branży ogrodniczej oferujące m.in.: materiał szkółkarski, owocowy i ozdobny, kwiaty, krzewy, rośliny rabatowe, cebulowe oraz nawozy i środki ochrony roślin. Nie zabraknie stoisk z małą architekturą ogrodową, narzędziami i sprzętem do produkcji ogrodniczej, a także wyposażeniem i aranżacją ogrodów. Na Targach gościć będą producenci i dystrybutorzy zajmujący się ekologią, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz systemami nawadniającymi.

Wiosenne Targi Ogrodnicze to również doradztwo pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, instytucji związanych z rolnictwem oraz sprzedawców oferujących swój asortyment. W programie Targów przewidziano interesujące wykłady np. „Jak przygotować ogród po zimie?” i  „Pasy kwietne i ich wpływ na zachowanie równowagi biologicznej w krajobrazie rolniczym” oraz konferencja „Hodowla matek pszczelich w małych pasiekach”. Swoje stoiska zaprezentują instytucje wspierające rolnictwo. Jak co roku, Targom towarzyszyć będzie wystawa wyrobów rzemiosła artystycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych. Odwiedzający będą mogli  skorzystać z oferty bloku handlowego, gastronomii i stoisk z produktami przetwórstwa spożywczego. Przygotowaliśmy również pokazy wytwarzania kwiatów z bibuły i krepiny, które następnie będzie można wykorzystać w  wyrabianiu palm wielkanocnych. W trosce o Państwa zdrowie, wspólnie z NFZ zorganizowaliśmy stoisko informacyjno-promocyjne zdrowego stylu życia, na którym będzie możliwość przeprowadzenia analizy składu ciała i podstawowych badań wraz z omówieniem wyników.

Mamy nadzieję, że bogata oferta Wiosennych Targów Ogrodniczych i Podlaskich Targów Odnawialnych Źródeł Energii spełni Państwa oczekiwania, umożliwi miłe i rodzinne spędzenie czasu oraz zachęci do zakupów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu, wystawców z całego kraju oraz gości i mieszkańców terenów wiejskich!

Koniecznie odwiedź Szepietowo 1-2 kwietnia, więcej na stronie www.odr.pl oraz na portalu społecznościowym  FB.

Zapraszamy serdecznie

#Wszystkie drogi prowadzą do Szepietowa 😊

 

Katarzyna Olszewska

Specjalista ds. promocji

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

28 marca 2023

 

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na  podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić,  zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód  nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np.  w  nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

 

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny  programu Czyste Powietrze działa w godzinach 8.00-13.00 wtorki i czwartki tel.  87 643 30 56 (wew. 41), adres: Mazurska 1C, 16-300 Augustów (pokój 26)

Zapraszamy!

podziel się tą  informacją z Sąsiadem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 marca 2023

Jesteś osobą ambitną i lubisz działać społecznie? Mieszkasz w województwie podlaskim? W takim razie mamy znakomitą wiadomość!  Już wkrótce rozpocznie się nabór na mikrodotacje, dzięki któremu zrealizujesz swoją inicjatywę! Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich lokalnych społecznościach. W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 120 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl. Nabór na pierwszy konkurs w 2023 r. trwa do 12 kwietnia 2023 roku do godziny 23.59.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. W bieżącym roku operatorzy planują zorganizowanie trzech konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie 371 000 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach strony internetowej projektu.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/PodlaskieLokalnieMikrogranty żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Zapraszamy także do obejrzenia spotu promocyjnego Podlaskie Lokalnie, który przygotowaliśmy razem z realizatorami inicjatyw lokalnych w 2022 roku Spot promocyjny Podlaskie Lokalnie 2022 – YouTube w którym przedstawiamy jaka jest idea projektu.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Informacja DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

21 marca 2023

w akcji wiosennej 2023 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie:

od 27 marca do 2 kwietnia 2023 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. i,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza mcd.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zaniknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

                                                                                                                                             Podlaski Wojewódzki

                                                                                                                                                  Lekarz Weterynarii

                                                                                                                                              Andrzej Czerniawski

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

17 marca 2023

W nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa, Wójt Gminy Augustów zaprasza mieszkańców sołectwa Kolnica Nowa do udziału w konsultacjach społecznych w celu zaopiniowania statutu sołectwa. Z uwagi na zmianę nazwy miejscowości i sołectwa postanawia się nadać nowy statut sołectwa Kolnica Nowa.

W związku z powyższym dnia 26 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Biurze Zakładu Doświadczalnego w Kolnicy Nowej odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedłożenie porządku zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia proponowanego Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie zebrania.

W załączeniu:

 1. Projekt Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

7 marca 2023

Ankieterzy statystyczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 marca 2023

                                                                                                               „Prawda, ta ostateczna broń przeciw przemocy – zwycięży.
                                                                                                                Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL,
                                                                                                                tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej”.
                                                                                                                (Z niewygłoszonego przemówienia
                                                                                                                Śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                                                Lecha Kaczyńskiego na uroczystości
                                                                                                                10 kwietnia 2010 roku w Katyniu)

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół placówek oświatowych Nauczyciele, Katecheci, Rodzice

Przedstawiciele edukacyjnych organizacji obywatelskich, Czcigodni Księża.

Drodzy Uczniowie, wszyscy zainteresowani

Już kolejny raz zwracam się do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli, Katechetów, Rodziców, Księży, organizacji społecznych, a przede wszystkim młodzieży o życzliwe przyjęcie, wzorem lat poprzednich, propozycji udziału uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Przeprowadzonych dotychczas dziesięć edycji Konkursu udowodniło, iż przedsięwzięcie to jest dobrze oceniane i bardzo potrzebne. Dotychczas w Konkursie wzięło udział ponad 500 uczniów.

Analiza treści prac wskazuje, że postawienie przed uczniami zadania w postaci poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem Konkursu inspiruje ich do formułowania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, dociekań i analiz, podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków. I tym razem z zainteresowaniem więc będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza młodzieży o trzech bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów: Zbrodni Katyńskiej, Katastrofie Smoleńskiej i Obławie Augustowskiej. Opublikowane, zgodne z regulaminem Konkursu i wcześniejszą zapowiedzią, prace laureatów najwyżej ocenione w jego dotychczasowych dziesięciu edycjach jednoznacznie dowodzą, że wiedza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat wydarzeń historycznych stanowiących przedmiot Konkursu jest coraz większa, a same prace są coraz bardziej dojrzałe. Będziemy ten cenny i pozytywny proces w dalszym ciągu uważnie obserwować.

Podobnie jak w latach ubiegłych tytuł Konkursu Brzmi: XI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

10 kwietnia 2023 roku będziemy obchodzić 13. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. W przyjętym jednogłośnie 13 kwietnia 2010 roku Oświadczeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono, że 10 kwietnia 2010 roku doszło „do największej tragedii w powojennej historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze Zbrodnią Katyńską, wszak cała 96-osobowa polska delegacja państwowa na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, ostatnim Prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa, Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, szefami urzędów i instytucji państwowych oraz funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu i obsługą samolotu zginęła w pielgrzymce na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego.

W 2023 roku przypada 78. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 roku na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokolskiego, a więc ponad dwa miesiące od zakończenia II wojny światowej, przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD, oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR), nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. W tym roku już po raz jedenasty w ramach Konkursu będzie ona również przedmiotem badań i refleksji jego uczestników. Wiedza

 • tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku, mimo odkrywania nowych jej elementów, jest wciąż niepełna, przede wszystkim nie jest znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba. Mamy wciąż do czynienia z ukrywaniem prawdy, podobnie jak to miało miejsce przez dziesiątki lat w odniesieniu do Zbrodni Katyńskiej, a w ostatnich latach odnosi się to także do Katastrofy Smoleńskiej.

Osiem lat temu z mojej inicjatywy popartej przez Klub Parlamentarny Prawo

 • Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. Siedem lat temu w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przedłożyłem Sejmowi RP projekt ustawy o Dniu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 9 lipca 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił tę ustawę ustanawiając 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

W ciągu ostatnich kilku lat pamięć o Obławie Augustowskiej utrwalana jest w postaci kolejnych tablic memorialnych (Jasna Góra w Częstochowie, Pomnik Nieznanego Żołnierza w Warszawie, kościoły w Suwałkach, Augustowie, Sejnach i Sokółce). W czerwcu 2018 roku na jednym z rond w Suwałkach, we wrześniu 2019 roku w Augustowie, a we wrześniu 2020 roku w Sokółce zostały odsłonięte wymowne w swojej symbolice pomniki Ofiar Obławy Augustowskiej.

W maju 2022 roku dzięki staraniom Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, na czele z Księdzem Prałatem Stanisławem Wysockim i wsparciu Lasów Państwowych, a w szczególności Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Andrzeja Józefa Nowaka i Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze Piotra Nalewajka odsłoniliśmy najnowszy znak pamięci w Puszczy Augustowskiej w miejscu ostatniego tymczasowego obozu ofiar Obławy przed ich egzekucją. Zaproponowałem, aby tę ekspresywną instalację memorialną nazywać „Ostatnim Krzykiem Obławy”.

Jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń i zakłamań o tych ważnych i bolesnych kartach naszych dziejów, jest udział w Konkursie „By czas nie zaćmił i niepamięć”, do którego raz jeszcze serdecznie zapraszamy i zachęcamy.

Podobnie jak poprzednio, tegorocznej jedenastej edycji Konkursu patronować będą środki publicznego przekazu.

W załączniku Regulamin.

List XI edycja Konkursu

konkurs regulamin XI edycja

Karta zgłoszenia XI edycja